LEVENSKUNST

...begint met zorg voor jezelf

Levenskunst houdt zich bezig met de vraag wat (jouw) leven de moeite waard maakt.
Levenskunstpsychologie laat je zien wat jou daarbij in de weg staat en geeft concrete en bruikbare suggesties.

Kennis, je geest tot rust brengen en emoties leren verstaan zijn de sleutel. En Liefde is een voorwaarde.

Ad Reijmer, MSc. Psycholoog

voor Wie? en Hoe? ...(lees meer →)

Plaats voor Ont-Moeting